درباره ما

خدمانت

بوسیله اپلیکیشن خدمانت شما قادر خواهید بود، لیستی از  خدمت رسان آنلاین را مشاهده و خدمت رسان مدنظر خود را انتخاب نمایید.فقط کافیست نوع خدمت درخواستی و آدرس خود را مشخص نموده و دکمه درخواست خدمت را کلیک نمایید.